Banner
Banner

Sex na schodech

Být uklízečkou na gymnáziu není vůbec jednoduché. Obzvláště o maturitách musí celá škola zářit jako o posvícení. Teda dávala jsem si toho dne na úklidu obzvláště záležet a právě jsem v hlubokém předklonu, rozkročmo chystala zahájit důkladnou očistu schodiště, když tu mě kdosi popadl zezadu za boky.

Sex na schodech

Neslyšela jsem kroky a tak jsem se notně strašně polekala. „Neotáčej se,“ řekl tiše a strhnul mi z hlavy šátek. Dlouhé prameny vlasů mi spadly na ramena a jemu se to zřejmě líbilo, protože k nim dlouze přivoněl a pak je jemně čechral. Zaklonila jsem hlavu a čekala, co bude dál. Trošku jsem se bála, ale bylo to příjemné a strach za jiných okolností může být i vzrušující. Pak mi vlasy shrnul stranou a nahý krk zasypal polibky. Každá žena má svoje místo, svůj spínač a já ho mám právě tady. Byla jsem ztracená. Cítila jsem, že se mi krev nalévá do všech patřičných míst. Pod ohyzdným pláštěm vypučely hroty bradavek a kalhotky vlhly pod přívalem vzrušení. Znehybněla jsem a jednou rukou se zachytla zábradlí. Hladil mi celé tělo, ani místečko nevynechal, prsty jemně tisk bradavky a vyšpulený zadeček, šimral mě v kolenních jamkách a pak mi dlaněmi naráz vyšplhal, po rozpálených stehnech, až k mé nadržené kundičce.

Zasténala jsem a pokusila se napřímit. Marně. „Buď tiše holčičko a neboj se. Bude to krásný.“ Jedním pohybem mi vytáhnul plášť přes boky a druhým stáhl provlhlé kalhotky ke kolenům. Prsty od sebe oddělil obě půlky a začal mokrou pěšinku mezi nimi prozkoumávat hbitým jazykem. Rázem jsem zapomněla, kde jsem a proč. Celá jsem se vlnila a kroutila zadkem, který mi svíral pevně. Brzy našel nedočkavý poštěváček, něžně ho sál a rychle kmital špičkou jazyka po jeho hlavičce. Na okamžik přestal. Zaslechla jsem cvaknutí přezky a zabzučení rozepínaného zipu. Vzápětí mě na rozpálené zadnici zastudil vlhký žalud jeho penisu. Naslepo jsem hmátla dozadu a hned na první pokus se ho zmocnila. Okamžitě jsem zatoužila mít ho v sobě, až po okraj. Honila jsem ho krátkými rytmickými pohyby. Zvětšoval se v mé ruce víc a víc a nakonec byl tak napnutý, že jsem konečky prstů cítila každou jeho žilku.

Chvilku jsem ho jen tak lehce honila, ale nenechal si to dlouho líbit. Neznámý sestoupil o schod níž a hned se prudce vrátil. Vyjekla jsem bolestí, v první chvíli mě napadlo, že jsem probodnutá. Jenomže moje jeskyňka je prostorná a pohltila ho bezezbytku. Cítila jsem se plná jako nikdy. Naklonil se nade mnou, uchopil do dlaní přecitlivělá prsa a začal mě pomalu obdělávat. „A teď pokračuj,“ zašeptal mi do ucha zastřeným hlasem. Nechápala jsem, co po mně chce. „Popadni své nádobíčko a pokračuj,“ pravil důrazněji a tvrdě přirazil, až jsem málem upadla. Zvedla jsem hadr, namočila do vody, vyždímala a stírala ty proklaté schody. On stál pořád za mnou a udržoval svého ptáka v mé kundičce. Zatímco jsem máchala rukama zprava doleva, kýval mnou dopředu a dozadu. Když jsem skončila s jedním schodem, sestoupili jsem na další a pak níže a níže.

V nejdivočejších snech mě nenapadlo, že mě drhnutí schodiště uvede do takového vytržení. S každým dalším schodem jsem se ocitla blíže vyvrcholení. Břichem se mi přelévaly vlny horkosti, jedna za druhou, stále se prohlubovaly a intervaly mezi nimi byly kratší a kratší. Napůl smyslů zbavená, rejdila jsem hadrem mechanicky ze strany na stranu a v duchu si říkala: „musím to vydržet až dolů.“ Ten za mnou měl se sebou také co dělat. Přerývavě oddychoval, roztahoval mi půlky od sebe, jako by je chtěl roztrhnout. Když mi mezi ně, bez varování, vrazil prst, poklesla jsem v kolenou. Zavřela jsem oči a zkusila si ho představit. Jistě to byl vysoký štíhlí muž, atletické postavy, s naběhlými svaly.

Prohnutá jako luk jsem vší silou naposledy máchla mokrým hadrem, kýbl se převrhl, smeták s třeskotem propadl zábradlím, podlahu zalila napěněná voda a břicho mi naplnila horkost jeho semene. Moje kundička sebou křečovitě škubala a já pokorně s ní. Prsty jsem mu rozdírala stehna a z hrdla se mi drali steny slastného uspokojení. Necítila jsem, jak mi zpátky natáhl kalhotky a přetáhl plášť. Necítila jsem ani, že mě pustil. Když jsem se ještě zmatená otočila, zahýbal za roh chodby útlý, černovlasý mladíček ve špatně padnoucím obleku. Netuším, jak obstál před maturitní komisí, u mě však absolvoval na výbornou…

Komentáře k povídce (0)

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.